Дана 7.12.2021. године у Гимназији и стручној школи „Доситеј Обрадовић“ из Новог Кнежевца, у одељењима 2/3 и 3/3 реализовано је предавање „Заштита од пожара“ у склопу превентивних активности које редовно организује наша школа. Остварена је сарадња са Специјалном ватрогасном јединицом из Новог Кнежевца. Захваљујемо се командиру Радосавчевић Слободану и његовом колеги који су одржали врло информативно предавање. Упознали су ученике са областима рада Специјалне ватрогасне јединице,изазовима са којима се сусрећу приликом интервенција, живописно су нам представили опасност пожара и најбитније начине реаговања кад се нађемо у опасним ситуацијама.