Na KONKURSU  ZA  FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI  OBRAZOVANjA U AP VOJVODINI U 2020. GODINI Gimnazija i stručna škola “Dositej Obradović” je dobila 84.000,00 dinara za modernizaciju vaspitno-obrazovnog rada, tj. za stručno usavršavanje profesora za korišćenje pametne table.