Dana 21.11. učenici II1, II3 i IV1 su bili učesnici radionice organizovane na temu ,,Vršnjačko nasilje“. Radionica je pokrenuta po preporuci učenika koji su protekle nedelje popunjavali upitnik i jasno istakli u rubrici koja je zahtevala mišljenje učenika, kako bi škola mogla da doprinese smanjenju nasilja u njenim prostorijama. Najčešći odgovori bili su vezani za radionice na temu nasilja kako bi se učenici zbližili, shvatili da je pomoć na svakom koraku i usvojili dodatnu edukaciju o već dobro poznatoj temi. Školski psiholog Aleksandra Lukić i profesorka Mateja Čobanov, bile su organizatorke realizatorke radionice.
Dva školska časa bila su posvećena radionici. Prvi čas je protekao u dijalogu između učenika i profesorki gde se jasno definisalo nasilje, ko je žrtva, ko svedok, a ko nasilnik. Vođeni dijalog je razvrstao nasilje u nekoliko grupa, odnosno načina na koji se ono razvija među vršnjacima, što je na drugom času i odredilo mešovite grupe koje su kao zadatak imale da osmisle plakate na zadate teme, na što originalniji i domišljatiji način. Svaka grupa dala je svoj maksimum kako bi stečeno znanje što bolje prenela u pisanu formu, i plakatom ukrasila hodnik škole za buduće generacije. Najveći cilj svake grupe, bio je taj da svojim radom aktiviraju POSMATRAČE na delovanje i prijavu nasilja, NASILNIKE na razgovor sa psihologom i usmeravanje frustracija na nešto korisno, a ŽRTVE da podseti da nisu same. Ovom radionicom škola bi želela da aktivira sve učenike na promišljanje, na temu sopstvenih postupaka prema drugarima iz odeljenja i probudi svest o ozbiljnosti posledica koje ostavljaju sve vrste nasilja.
Poruke radionice:
Svaki problem je rešiv razgovorom!
Nije sramota priznati!
 
Niste sami! Stanislava Stanimi rović, 4-1