Naši učenici su, 07.04.2019. godine posetili Prvi sajam pekarstva i poslastičarstva, koji je organizovan u Šapcu.