Дечија недеља “МЛАДИ СУ ЗАКОН” је била реализована у периоду од 04. – 08. октобра 2010. године на територији Општине Нови Кнежевац, и то у Новом Кнежевцу, Српском Крстуру и Банатском Аранђелову.

Оснаживање младих да се активирају у осмишљавању активности којима би могли употпунити своје слободно време. Уједно, мотивисање и подстицање младих да узму активно учешће у осмишљавању и реализовању активности у нашој околини, како би употпунили своје слободно време културним, социјалним и хуманим активностима.

На тај начин се жели смањити осипање и одлазак младих из наше околине, као и подстицање младих да се баве здравим и хуманим активностима које би превенирале различите облике зависности и деликвентне облике понашања.