Dečija nedelja “MLADI SU ZAKON” je bila realizovana u periodu od 04. – 08. oktobra 2010. godine na teritoriji Opštine Novi Kneževac, i to u Novom Kneževcu, Srpskom Krsturu i Banatskom Aranđelovu.

Osnaživanje mladih da se aktiviraju u osmišljavanju aktivnosti kojima bi mogli upotpuniti svoje slobodno vreme. Ujedno, motivisanje i podsticanje mladih da uzmu aktivno učešće u osmišljavanju i realizovanju aktivnosti u našoj okolini, kako bi upotpunili svoje slobodno vreme kulturnim, socijalnim i humanim aktivnostima.

Na taj način se želi smanjiti osipanje i odlazak mladih iz naše okoline, kao i podsticanje mladih da se bave zdravim i humanim aktivnostima koje bi prevenirale različite oblike zavisnosti i delikventne oblike ponašanja.