U okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ 2010/2011 učestvovalo je 148 vaspitno-obrazovnih ustanova. Kompletan izveštaj predalo je 69 škola, a nagrađeno ih je 26, u svim kategorijama (5 predškolskih ustanova, 11 osnovnih škola, 3 srednje škole, 6 škole za učenike sa posebnim potrebama i škole za obrazovanje odraslih i 1 učenički dom).

Naša srednja škola „Dositej Obradović“ zauzela je prvo mesto od tri nagrađene srednje škole.

Svečana dodela nagrada za školsku 2010/2011. godinu bila je održana u sredu, 15. 06. 2011. godine u Holu Vlade Vojvodine. Predstavnici naše škole na dodeli su bile direktorica škole Milica Gajin i koordinator tima Manuela Pakaški. Dodeli su, takođe, prisustvovali i pokrajinski sekretari Dušanka D. Sremački i Andor Deli.