Средња скола “Доситеј Обрадовић” је остварила сарадњу са школом “Szerényi József Szakközépiskola és Szakiskola” из Монора, која је иницирана од стране Парламента Републике Мађарске кроз експериментални пројекат посете ученика средњих школа истих или сличних профила. Школе су потписнице Споразума о сарадњи, која предвиђа сусрете сваког марта у Монору и сваког септембра у Новом Кнежевцу.

У периоду од 13. – 18. септембара 2010. године наша школа је била домаћин. Основни циљ је упознавање са програмом и методама учења у земљи која је у Европској унији, као и размена искустава традиционалних кухиња две земље, а кроз активности упознавање омладине, међусобне изградње прекограницних пријатељстава …