Srednja skola “Dositej Obradović” je ostvarila saradnju sa školom “Szerényi József Szakközépiskola és Szakiskola” iz Monora, koja je inicirana od strane Parlamenta Republike Mađarske kroz eksperimentalni projekat posete učenika srednjih škola istih ili sličnih profila. Škole su potpisnice Sporazuma o saradnji, koja predviđa susrete svakog marta u Monoru i svakog septembra u Novom Kneževcu.

U periodu od 13. – 18. septembara 2010. godine naša škola je bila domaćin. Osnovni cilj je upoznavanje sa programom i metodama učenja u zemlji koja je u Evropskoj uniji, kao i razmena iskustava tradicionalnih kuhinja dve zemlje, a kroz aktivnosti upoznavanje omladine, međusobne izgradnje prekogranicnih prijateljstava …