Dana 13. marta 2012. godine u našoj školi su održane radionice sa učenicima, pod nazivom „Ojačajmo zajedno“. Radionice su organizovane u sklopu projekta „Ojačajmo zajedno“, čiji je realizator Udruženje obolelih od multiple skleroze severnobanatskog okruga Novi Kneževac. Projekat finansira Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom i međunarodna banka za obnovu i razvoj.
Voditeljke radionica ispred Centra za socijalni rad, psiholog Mirjana Vidaković i pedagog Marina Stanimirov, sa učenicima su održale tri radionice. Dve radionice održane su na srpskom jeziku sa odeljenjima I-3, I-5 i III-5 i jedna na mađarskom jeziku sa odeljenjima I-6 i III-6.
Cilj radionica bio je podizanje svesti o osobama sa invaliditetom. Kroz predavanja i igrice, učenici su imali prilike da se upoznaju sa osnovnim modelima invaliditeta, uzrocima diskriminacije, kao i neadekvatnom i adekvatnom upotrebom jezika kada su u pitanju različiti oblici invaliditeta.