У школској 2012/2013.години Тим за маркетинг је све активности усмерио на презентацију наше школе у основним школама у региону. Тим за презентацију чинили су: директор Милица Гајин, школски психолог Марија Бањац, професор информатике Зорица Јолић и ученици машинске, саобраћајне и угоститељске струке.Места која су посећена су: Остојићево, Падеј, Санад, Чока, Сента, Нови Кнежевац, Српски Крстур, Банатско Аранђелово и Кањижа.