U školskoj 2012/2013.godini Tim za marketing je sve aktivnosti usmerio na prezentaciju naše škole u osnovnim školama u regionu. Tim za prezentaciju činili su: direktor Milica Gajin, školski psiholog Marija Banjac, profesor informatike Zorica Jolić i učenici mašinske, saobraćajne i ugostiteljske struke.Mesta koja su posećena su: Ostojićevo, Padej, Sanad, Čoka, Senta, Novi Kneževac, Srpski Krstur, Banatsko Aranđelovo i Kanjiža.