Januara 2013. godine AP Vojvodina dodeljivala je sredstva za adaptaciju, sanaciju i opremanje sportskih objekata od interesa za AP Vojvodinu. Naša škola je konkurisala za dodelu sredstava, a od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, ta sredstva su i odobrena. Fiskulturna sala škole sada je opremljena najnovijim sportskim rekvizitima, kao što su: startni blokovi, vratila, konj za preskok, kugle, strunjače, švedske klupe, kolica za strunjače, švedski sanduki i konopci. Pored toga, urađeno je i sledeće: hoblovanje i lakiranje parketa fiskulturne sale, krečenje sale, svlačionica i sanitarnog čvora, farbanje drvenarije, kao i zamena neonskog osvetljenja. U galeriji ove vesti možete videti fotografije pre i nakon uređivanja fiskulturne sale.