Јануара 2013. године АП Војводина додељивала је средства за адаптацију, санацију и опремање спортских објеката од интереса за АП Војводину. Наша школа је конкурисала за доделу средстава, а од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, та средства су и одобрена. Фискултурна сала школе сада је опремљена најновијим спортским реквизитима, као што су: стартни блокови, вратила, коњ за прескок, кугле, струњаче, шведске клупе, колица за струњаче, шведски сандуки и конопци. Поред тога, урађено је и следеће: хобловање и лакирање паркета фискултурне сале, кречење сале, свлачионица и санитарног чвора, фарбање дрвенарије, као и замена неонског осветљења. У галерији ове вести можете видети фотографије пре и након уређивања фискултурне сале.