Dana, 05.03.2014. godine, sa početkom u 12,00 časova, u našoj ustanovi realizovan je akreditovan seminar sa temom: “Primena inovativnih komunikacijskih tehnologija” (kataloški broj: 270, kompetencija: K1, prioriteti: 7, 8, trajanje jedan dan -8 boda). Autor seminara je Staniša Banjanin, a realizatori seminara su bili Staniša Banjanin i Dobrivoj Martonoši. Ciljevi seminara su upotreba inovativnih metoda radi unapređenja kvaliteta nastave i motivisanje nastavnika za primenu novih informatičkih tehnologija u nastavi.
Predavači i učesnici seminara razgovarali su o razlozima primene inovativnih tehnologija u nastavi. Svi polaznici seminara su se pojedinačno predstavili i ukratko ispričali na koji način primenjuju novu tehnoligiju u nastavi.
Osim učenja, kolege su se lepo družile i posle završenog seminara svi su otišli kući puni utisaka.