Дана 23.12.2013. године реализована је обука са темом: “Портфолио професионалног развоја”. Водитељ обуке је био Мануела Камиковски, дипломирани психолог. Циљ обуке је био: упознавање учесника обуке о структури професионалног портфолиа и могућностима писања портфолиа, као и рад на повећању мотивације присутних за додатним стручним усавршавањем.
Обуци су присуствовали запослени средње школе “Доситеј Обрадовић” и Гимназије у Новом Кнежевцу. Обуку је успешно прошло 45 професора и стручних сарадника.