U ovoj školskoj godini skoro 100 000 udžbenika i elektronskih stručnih testova i pomagala je dato na poklon institucijama van Mađarske granice gde se izvodi nastava i stručno usavršavanje na mađarskom jeziku. U Vojvodinu je poslato oko 25 000 knjiga.
16. januara 2014. godine u okviru svečanog programa, knjige za vojvođanske institucije je predao Jene Šaš i Robert Komaromi direktori i koordinatori ovog ogromnog projekta iz Mađarske. Domaćin svečanog događaja je bio Karolj Šarnjai direktor obrazovnog i kulturnog centra Cnesa iz Kanjiže.
Srednja škola „Dositej Obradović“ je učestvovala na konkursu, a projekat su predali profesori Melinda Šelmeci i Suzana Stankov. Cilj nam je bio da što više vrsta stručnih knjiga tražimo da bi nastavnici iste mogli da koriste u nastavi. Na svečanoj dodeli predstavnici naše škole su bili profesori Melinda Šelmeci i Egon Popić. Vredne knjige je profesorica Ljubica Krasić uvela u školsku biblioteku.
Saradnja se nastavlja u sledećoj školskoj godini kada se pored novih poklon udžbenika planiraju i razne stručne obuke i predavanja.