Predstava je odigrana 09.10.2015. godine, posle velikog odmora u holu škole.