Učenici i profesori naše škole su u periodu od 15. do 17.04.2016. godine boravili u Mađarskoj, u gradu Eger. Učenici Suromi Eva, Šoti Melisa i Balint David i profesorice Česko Ibolja i Pap Agota su učestvovali na konferenciji pod nazivom „Stručnim usavršavanjem za unapređivanje mađarsko-mađarskih veza“. Priredbu je obogatilo takmičenje vina i rakije, kao i upoznavanje sa znamenitostima grada.