Нашу школу представљале су три ученице: Елизабета Бујак, Доминика Јухас – ученице 1/4 разреда и Кинга Хомоља – ученица 2/4 разреда. Све три ученице су лепо рецитовале и добиле су похвалнице, а Доминика Јухас је добила и посебну награду. Рецитаторке је припремала Мелинда Шелмеци, професорица мађарског језика.