Извршена је реконструкција кабинета за саобраћај, језике и изборне предмете (хидроизолација, кречење фасаде, постављање подних плочица у ходнику и ламината у припремним просторијама).

01 02 13 22 25 34 36 37 4442