Izvršena je rekonstrukcija kabineta za saobraćaj, jezike i izborne predmete (hidroizolacija, krečenje fasade, postavljanje podnih pločica u hodniku i laminata u pripremnim prostorijama).

01 02 13 22 25 34 36 37 4442