Naša škola već godinama unazad organizuje prikupljanje plastičnih čepova koje koriste za humanitarno-ekološku akciju „Čepom do osmeha“ ili ih šalje na reciklažu. Od ovih prikupljenih čepova u okviru „ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ napravili smo veliki amblem škole koji će biti istaknut na zidu škole.

U saradnji sa udruženjem Eko centar „Tisa“ iz Novog Kneževca i sa veterinarom dr Agošton Atilom napravili smo kućice za ptice. Ove kućice stavili smo na drveće u školskom dvorištu na tri mesta.

Od paleta napravili smo sanduk za kompostiranje zapremine 1m³. U sanduk će se odlagati organski otpad iz školske kuhinje. Kasnije će se dobijeni kompost koristiti za đubrenje bašte u školskom dvorištu i za sađenje saksijskog cveća i začinskog bilja.