У сарадњи са Црвеним крстом у Новом Кнежевцу, дана 29.и 30. новембра ученице 2-1 Сара Радаковић и Јована Самарџић су присуствовале обуци вршњачких едукатора на Вршачком брегу.

Ученице су на обуци могле да сазнају нешто о дифузији међународном хуманитарном праву, основним принципима Црвеног крста и о пословима Службе тражења. Ученице су се вратиле са новим искуством и знањем.

Сара Радаковић и Јована Самарџић