Dana 16.11.2019. održano je prvo stučno usavršavanje unutar ustanove u školskoj 2019/2020. godini. Tema stručnog usavršavanja je bila Šta je Gugl učionica?  Učesnici stručnog usavršavanja su mogli da se upoznaju sa sledećim: Kako se koristi Gugl učionica, kako se postavljaju sadržaji, odnosno materijali, kako učenici pristupaju učionici… Pre svega najvažnije je da se uvode inovativni sadržaji u nastavi, da se modernizuje pristup učenicima, a Gugl aplikacije za obrazovanje upravo predstavljaju integrisano rešenje za saradnju i komunikaciju na nivou jedne škole ili obrazovne ustanove, sa definisanim kalendarom događaja, mejl-adresama i aplikacijama za komunikaciju. Gugl Učionica je ključni deo ovog paketa za obrazovanje. Seminar su organizovale profesorice Računarstva i informatike Suzana Stankov i Zorica Jolić. Odziv profesora je bio odličan.