Učenicima 3-1 razreda je u okviru timskog časa psihologija – hemija održano predavanje i radionica na temu: Alkoholi i alkoholizam.