Професорице Баришић Новка и Јолић Зорица одржале су тимски час филозофије и информатике у одељењу 4/1 са циљем јачања међупредметних компетенција. Тема часа била је систематизација градива средњовековне филозофије помоћу програма Mind Мup. Ученици су самостално правили мапе ума и на тај начин идентификовали основне појмове, одлике, питања и проблеме средњовековне филозофије.

Предметни професор, Новка Баришић и Зорица Јолић