U odeljenju I3, 10. februara u toku 7. i 8. časa, održan je timski čas profesora fizičkog vaspitanja Milana Manojlovića i stručnog saradnika Tajane Zakić. Tema časa je „U zdravom telu, zdrav duh“. Profesor Milan je objasnio zbog čega je bitno vežbanje i koji su benefiti fizičkog vežbanja, njegov uticaj na mišiće, kardio-vaskularni sistem i hormonski status. Potom je stručni saradnik objasnila vezu između fizičkog i mentalnog zdravlja i kako su povezani duh i telo. Konstatovano je da je današnji čovek u slabom kontaktu sa sobom, da smo naučeni da potiskujemo emocije jer nemamo vremena da se nosimo sa svojim emocijama ili smo naučeni da nije adekvatno da ih ispoljavamo. Time se stvaraju telesni oklopi, metabolički procesi se usporavaju a emocije potiskuju sve dublje. Sva energija je u glavi i u mislima a kontakt sa telom je izgubljen. Učenici su naučili tehnike relaksacije, kako bi se lakše nosili sa stresom i kako bi lakše došli do u kontakt sa svojim telo a samim time i sa svojim autentičnim potrebama. Potom imali slobodnu aktivnost na času fizičkog gde su mogli da oslobode svoju energiju na adekvatan način.