Да је најлепше када учимо једни од других, показали су ученици IV-3 разреда саобраћајног смера, Марко Татић, Марко Велицки и Дарко Сарапа. Они су, под менторством професора Станислава Алмашија, 28.11.2019. године одржали ученицима II-1 и III-1разреда гимназије предавање о факторима који утичу на безбедност саобраћаја. Предавање је веома занимљиво осмишљено, у виду ПП презентације, што је било подстицајно за млађе ученике који су слушали излагање и учествовали и сами у разради теме својим питањима и жељом ка стицању нових сазнања из области безбедности саобраћаја.