Обавештење о упису је доступно кликом на следећи линк.

Ezen a linken elérhetőek a beiratkozással kapcsolatos tudnivalók.