Честитамо свим ученицима који су положили завршни испит. 

(Усмена провера знања је одржана у петак 09.06.2017. године.) 

Желимо вам пуно успеха, среће и здравља.